ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดขยายภาพพร้อมจัดทำกรอบรูป ผู้เข้ารับเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากรที่ร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 327 ครั้ง)